Kontakt

Zaloga Städ AB,Org.nr. 559138-1347

Vassgatan 9, 271 33 Ystad

Ägare Tony Jansson

Johannan Hansson Tel: 0739-23 80 96 för bokning av  hembesök

E-post: tony.jansson@zaloga.se       johanna.hansson@zaloga.se