GDPR

Information gällande GDPR (EU-lag som ersätter PuL)

GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen syftar till att skydda den personliga identiteten och reglera hur företag får hantera dennes personuppgifter i marknadsföringssyfte. För Zaloga Städ AB är det viktigt att våra kunder och intressenter känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar uppgifterna.

Ändamålet för hantering

Kunders person/företagsuppgifter är enbart till Offert/fakturering och planering utav städ. Den rättsliga grunden är för att uppfylla ett avtal med kunden. Vi använder inte era person/företagsuppgifter för andra ändamål om du inte har lämnat specifikt samtycke.Vi hanterar alla personuppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredjepart, såvida det inte finns ett legitimt skäl.

Beroende på i vilken kanal du kom i kontakt med Zaloga städ kan vi ha samlat in olika personuppgifter.Då ni skickar in uppgifter om er själva via e-mail, sms, Facebook vill vi enbart få in relevant information, ingen känslig personlig information. Genom att skicka in uppgifter till oss via ovanstående kanaler, godkänner ni att vi får använda er data för det ändamål ni beskriver.

Rättelse av kunddata

Rättelse sker genom kontakt med företaget. Felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter justeras inom 30dgr. Kunden kan vid behov begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad. Detta sker inom 30 dgr. kopia och skärmdump används som registerutdrag.

Hur avregistrerar jag mig?

Maila till tony.jansson@zaloga.se